Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

masks_logoΗ DIAN ιδρύθηκε το 1987 από τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Πάνο Μήλιο και αρχικά δραστηριοποιήθηκε στον εκδοτικό χώρο.

Η εμπειρία των βασικών συνεργατών της DIAN , επέτρεψε την επέκτασή της και σε άλλους συναφείς τομείς. Έτσι δημιουργήθηκαν νέοι άξονες δραστηριοτήτων με στόχο να προσφέρει η DIAN υπηρεσίες ποιότητας στους τομείς: «ΕΚΔΟΣΕΙΣ» «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ». Για το λόγο αυτό:

  • Στελεχώθηκε με συνεργάτες οι οποίοι διαθέτουν ειδικές γνώσεις, εμπειρία και διάθεση για παραγωγική εργασία.
  • Δημιούργησε συνεργασίες στον Ευρωπαϊκό χώρο με Οργανισμούς και Εταιρείες που αναπτύσσουν παρόμοιες δραστηριότητες.
  • Άνοιξε διόδους πληροφόρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με κοινοτικά προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και χρηματοδοτήσεις.
  • Απέκτησε ιδιόκτητο χώρο γραφείων, ικανό να καλύψει απολύτως τις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Παρά τα βήματα εξέλιξης που έγιναν μέχρι τώρα, η προσπάθεια όλων μας στην DIAN για το καλύτερο, συνεχίζεται.

Έτσι από το 2012 αρχίζει η προετοιμασία της παροχής “e-Learning” εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσω της DIAN GLOBAL EDUCATION (DGE), η οποία ολοκληρώνεται το 2013.

Το πρόγραμμα των “e-Learning” δραστηριοτήτων προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει Μαθήματα – Σεμινάρια – Συνέδρια με καινοτόμο θεματολογία προσαρμοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες για Διά Βίου Εκπαίδευση και Επιμόρφωση.