Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES 4.0

Α. Για αναζητούντες εργασία

Μήπως…

  • είσαι 18-35 ετών;
  • είσαι υπήκοος και νόμιμος κάτοικος χώρας της ΕΕ των 28 ή της ΕΖΕΣ/του ΕΟΧ (Ισλανδία και Νορβηγία);
  • αδυνατείς να βρεις ευκαιρίες εργασίας ή κατάρτισης στη χώρα σου;
  • είσαι διατεθειμένος να μετεγκατασταθείς σε άλλη χώρα της ΕΕ, στη Νορβηγία ή στην Ισλανδία, για τουλάχιστον έξι μήνες για εργασία, άσκηση ή μαθητεία;

Εάν η απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα είναι « Ναι», τότε το πρόγραμμα «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημά σας.

Τι θα αποκομίσω;

“Η Πρώτη σου εργασία μέσω του EURES” είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κινητικότητας που βοηθάει τους νέους να βρουν ευκαιρίες εργασίας, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας σε κάποια άλλη χώρα της ΕΕ, στη Νορβηγία ή στην Ισλανδία και τους εργοδότες να βρουν καταρτισμένο εργατικό δυναμικό. Αποσκοπεί στην αντιστοίχιση θέσεων εργασίας που είναι δύσκολο να καλυφθούν,με νέους που ζητούν απασχόληση και άτομα από ολόκληρη την Ευρώπη που επιθυμούν κατάρτιση μέσα από την εργασία.

“Η Πρώτη σου εργασία μέσω του EURES” σού προσφέρει τη δυνατότητα να λάβεις οικονομική ενίσχυση για τη μετάβασή σου στο εξωτερικό για επαγγελματική συνέντευξη, καθώς και για την εκπαίδευση (π.χ. μαθήματα γλώσσας), την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και τα έξοδα μετεγκατάστασής σου.

Τι προσόντα απαιτούνται;

Η Πρώτη σου εργασία μέσω του EURES είναι ανοιχτή σε υποψηφίους με διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης και/ή επαγγελματικής εμπειρίας.

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε;

Ο οδηγός «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» παραθέτει τους όρους και τους κανόνες που διέπουν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Παρακάτω θα βρείτε τους συνδέσμους προς τις κύριες υπηρεσίες απασχόλησης και τους εταίρους τους που προσφέρουν το πρόγραμμα. Εάν η χώρα σας δεν προσφέρει ακόμη αυτές τις υπηρεσίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες απασχόλησης που παραθέτονται στη συνέχεια, και κατά προτίμηση με τις κύριες υπηρεσίες απασχόλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε  επίσης να ελέγξετε τον κατάλογο των υπηρεσιών απασχόλησης και των εταίρων τους σε επίπεδο ΕΕ.

yfej_inner

 

Β. Για εργοδότες

Μήπως…

  • διατηρείτε επιχείρηση με έδρα σε χώρα της ΕΕ, στη Νορβηγία ή στην Ισλανδία;
  • επιθυμείτε να προσλάβετε νέους με συγκεκριμένο προφίλ και δεν καταφέρνετε να τους βρείτε στη χώρα σας;
  • θέλετε να προσελκύσετε εργαζόμενους, μαθητευόμενους ή ασκούμενους ηλικίας 18-35 ετών από άλλες χώρες της ΕΕ, τη Νορβηγία ή την Ισλανδία;
  •  είστε σε θέση να προσφέρετε κατάρτιση μέσα από την εργασία και άλλη υποστήριξη στους προσληφθέντες υποψηφίους;

Εάν η απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα είναι « Ναι», τότε το πρόγραμμα “Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES” θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημά σας.

Τι θα αποκομίσει η εταιρεία μου;

“Η Πρώτη σου εργασία μέσω του EURES” είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να βοηθήσει τους εργοδότες να βρουν ειδικευμένους εργαζόμενους, και τους νέους Ευρωπαίους να βρουν απασχόληση ή ευκαιρίες κατάρτισης μέσα από την εργασία σε κάποιο άλλο κράτος μέλος, τη Νορβηγία ή την Ισλανδία. Αποσκοπεί στην αντιστοίχιση θέσεων εργασίας που είναι δύσκολο να καλυφθούν, με ενθουσιώδεις νεαρούς υποψηφίους από ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μπορούν να υποβάλουν αίτηση οικονομικής στήριξης, για να καλύψουν μέρος των δαπανών για την κατάρτιση και την παροχή βοήθειας για εγκατάσταση στους νέους εργαζόμενους, ασκούμενους ή μαθητευόμενους.

Τι γίνεται με τους όρους και τις αμοιβές;

Οι εργοδότες οφείλουν να καταβάλουν μισθό, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και άλλες παροχές σε συμφωνία με την εθνική εργατική νομοθεσία. Πρέπει ακόμη να προσφέρουν γραπτή σύμβαση εργασίας διάρκειας έξι μηνών τουλάχιστον.

Πώς μπορούμε να συμμετάσχουμε;

Ο οδηγός «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» παραθέτει τους όρους και τους κανόνες που διέπουν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Παρακάτω θα βρείτε τους συνδέσμους προς τις κύριες υπηρεσίες απασχόλησης και τους εταίρους τους που προσφέρουν το πρόγραμμα. Εάν η χώρα σας δεν προσφέρει ακόμη αυτές τις υπηρεσίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες απασχόλησης που παραθέτονται στη συνέχεια, και κατά προτίμηση με τις κύριες υπηρεσίες απασχόλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε  επίσης να ελέγξετε τον κατάλογο των υπηρεσιών απασχόλησης και των εταίρων τους σε επίπεδο ΕΕ.

 

Γ. Ενημερωτικό υλικό

website: www.yourfirsteuresjob.eu

EURES – Οδηγός

EURES – Φυλλάδιο

YFEJ 4.0 Αποτελέσματα

 

Με την υποστήριξη του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής ένωσης “EaSi 2014-2020”

logo4logo1logo2Untitled3logo5euflageureslogo