ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

erasmusplusΤο έμπειρο προσωπικό της DIAN ασχολείται συνεχώς από το 1987 με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στους τομείς της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού και έχει πάρει μέρος στην υλοποίηση πολλών, με τη συνεργασία Οργανισμών από τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες.

Τα τελευταία χρόνια τη DIAN έχει συμμετάσχει επίσης σε προγράμματα που αφορούν τη Νεολαία, το Περιβάλλον, τους Μετανάστες και τους Roma.

Παράλληλα η DIAN λειτουργεί Συμβουλευτικά, παρέχοντας σε Οργανισμούς και φορείς που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Παροχή πληροφοριών για Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Προγράμματα.
 • Παροχή συμβουλών για θέματα εξεύρεσης πηγών χρηματοδότησης.
 • Συγγραφή προτάσεων που αφορούν Κοινοτικά προγράμματα.
 • Παρακολούθηση και εποπτεία των ενεργειών κατά την υλοποίηση ενός προγράμματος.
 • Συγγραφή των απαιτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Reports και όλων των άλλων σχετικών εγγράφων.
 • Συντονισμό του έργου των εταίρων που διαχειρίζονται κοινοτικά προγράμματα.

Τέλος η DIAN διαθέτει βιβλιοθήκη που είναι εφοδιασμένη με την απαραίτητη βιβλιογραφία που αφορά κοινοτικά προγράμματα σχετικά με :

 • με νέους επιχειρηματίες
 • μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • επιχειρηματικές δραστηριότητες γυναικών
 • τουρισμό και τουριστικές επιχειρήσεις
 • πολιτιστικά θέματα
 • εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • μειονοτικές ομάδες
 • άτομα με ειδικές ανάγκες
 • ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών
 • γεωργία.
Logo_plain

Τρέχοντα Προγράμματα

Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Ολοκληρωμένα Προγράμματα