eCom50+

e50plus_logo

 

 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο Παραδοσιακών Προϊόντων
ProgrammeLifelong Learning Programme
Sub-programme Leonardo da Vinci
Project Title E-commerce for traditional products – women 50+
Project Acronym E-COMMERCE 50+
Project Number 2009-1-GR1-LEO 05-01858
Duration 24 months
Start – End 1/11/2009 – 01/12/2012
Contracting Organization Commercial Chamber of Trikala, Greece
Websitewww.e50plus.eu

Σε ορισμένες περιοχές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου το επίπεδο ζωής παραμένει αρκετά χαμηλό, η ανεργία είναι ιδιαίτερα υψηλή μεταξύ των μεγαλύτερων σε ηλικία κατοίκων και ιδιαίτερα μεταξύ των γυναικών. Οι ευκαιρίες για εργασία σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας των 50 ετών σε αυτές της περιοχές περιορίζεται στην παραγωγή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων που προσφέρονται μόνο σε επισκέπτες των περιοχών τους. Η παραγωγή βασίζεται σε παραδοσιακές συνταγές που πέρασαν από μητέρα σε κόρη και για την υλοποίηση τους χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά τοπικά υλικά.

Ο κύριος στόχος του Προγράμματος είναι να υποστηριχθούν οι γυναίκες μεγαλύτερες των 50 ετών και να πάρουν μέρος σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες με σκοπό να συνεχίσουν να παράγουν τα προϊόντα τους με τον ίδιο τρόπο, αλλά σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία ώστε να μπορούν να τα προωθούν στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή αγορά χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Οι σκοποί του Προγράμματος «Ηλεκτρονικό εμπόριο παραδοσιακών προϊόντων από γυναίκες 50+» περιλαμβάνουν τη δημιουργία και την προσαρμογή καινοτόμου υλικού εκπαίδευσης που στηρίζεται στο ICT. Η Δια Βίου Εκπαίδευση μέσω της χρήσης εκπαιδευτικού υλικού έχει σκοπό να αναπτύξει το επίπεδο ανταγωνιστικότητας στις γυναίκες 50+, οι οποίες αποτελούν την ομάδα στόχο του Προγράμματος.

Οι εκπαιδευόμενες γυναίκες 50+ θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε εκπαιδευτικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Οργάνωση της παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τη παραγωγή, τη διατήρηση και την συσκευασία.
 • Οργάνωση των διαδικασιών διανομής των προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου έτσι ώστε το αγοραστικό τους κοινό να επεκταθεί από τοπικό σε εθνικό ή ευρωπαϊκό.
 • Πληροφόρηση των γυναικών σχετικά με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε τα προϊόντα τους να χαρακτηριστούν βιολογικά.

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι από 1/10/2009 ως 30/9/2011.

Διεθνείς συναντήσεις

 • Δεκέμβριος 2009 1η Διεθνής συνάντηση στην Ελλάδα
 • Ιούνιος 2010 2η Διεθνής συνάντηση στη Βουλγαρία
 • Νοέμβριος 2010 3η Διεθνής συνάντηση στη Γερμανία
 • Μάιος 2011 4η Διεθνής συνάντηση στην Ιταλία
 • Σεπτέμβριος 2011 5η Διεθνής συνάντηση στην Ελλάδα

Δραστηριότητες και προϊόντα

Για την αποτελεσματική υλοποίηση και διάδοση του Προγράμματος έχουν σχεδιαστεί τα ακόλουθα:

 1. Για την υλοποίηση
  • εκπαίδευση εκπαιδευτών για τη σωστή αντιμετώπιση της ομάδας στόχου και για την καλύτερη διδασκαλία της συγκεκριμένης θεματολογίας
  • εκπαίδευση εκπαιδευόμενων
 2. Για τη διάδοση
  • ημερίδες ενημέρωσης σε κάθε χώρα, για το Πρόγραμμα και την πρόοδο του
  • έκθεση προϊόντων που παράγονται από τις εκπαιδευόμενες και παρουσίαση των υπηρεσιών που τους προσφέρονται

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος θα παραχθούν τα εξής:

 • φυλλάδια και αφίσες με πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, τις δραστηριότητες και τα προϊόντα του
 • ένα βιβλίο για τους εκπαιδευτές με οδηγίες για τον τρόπο που πρέπει να διδάσκονται γυναίκες 50+
 • ένα βιβλίο για τις εκπαιδευόμενες με βασικό θεωρητικό και πρακτικό εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και την οργάνωση ηλεκτρονικού εμπορίου

Όλα τα παραπάνω αναφερθέντα προϊόντα εκπαίδευσης θα μεταφραστούν στις γλώσσες των εταίρων και στα αγγλικά και θα συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος για να είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφέρομενου.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Μείωση της ανεργίας μεταξύ της ομάδας στόχου (γυναίκες 50+), που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές ή ανήκουν σε μειονότητες και των οποίων η πλειοψηφία έχει χαμηλό μορφωτικό επίπεδο.
 • Περιορισμό της εσωτερικής μετανάστευσης κατοίκων υποβαθμισμένων περιοχών.
 • Αύξηση των ευκαιριών για απασχόληση για νεότερα μέλη των τοπικών κοινωνιών μέσω αυτών των δραστηριοτήτων.
 • Αναβάθμιση του οικονομικού και κοινωνικού τους επιπέδου.
 • Διατήρηση της παραδοσιακής παραγωγής τοπικών προϊόντων.
 • Προβολή τοπικών παραδόσεων σε κατοίκους άλλων περιοχών της χώρας ή της Ευρώπης.
 • Παραγωγή προϊόντων σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και βιολογικών προϊόντων.

Εταίροι

A/ACOUNTRYORGANISATION
1Greece Commercial and Industrial Chamber of Trikala (CHAMBER OF TRIKALA) (Leader organisation)
2Greece DIAN – Training and Management Activities (DIAN)
3BulgariaDrujestvo «Znanie»- Sofia (ZNANIE)
4BulgariaOBSHTINSKA ADMINISTRACIA – SIMITLI
5Germany EUROPEAN ASSOCIATION FOR VOCATIONAL AND SOCIAL EDUCATION
6ItalyCOMUNITA MONTANA ALTO JONIO
7TurkeyKARABAGLAR ADULT EDUCATION CENTRE
8GreeceHELLENIC SOCIETY FOR CHILD HELP AND SUPPORT (HSCHS)

flag_LLP pcandpen eacea