Ευρώπη – Τώρα ή Ποτέ

europeNowOrNever

 

 

 

 

 

Ευρώπη – Τώρα ή Ποτέ
ProgrammeActive European Citizen
Project Title Europe – Now or Never
Project Number CSP-2007-018
Duration 12 months
Start – End 1/07/2007 – 30/06/2008
Contracting Organization ESTA Europa Forum, Germany
Websitewww.europe-now-or-never.org

Σε κάθε χώρα που συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να ανακαλύψουν την «ταυτότητά τους» στην κοινωνική και πολιτική ζωή, μ’ ένα τρόπο ορατό και εκφρασμένο στα πλαίσια της καθημερινής ζωής και στην πολιτική σκέψη. Οι απόψεις που εκφράζονται από κάθε συμμετέχοντα πρέπει επίσης να μετατοπιστούν στα σύνορα και να βοηθήσουν τη αμοιβαία κατανόηση της υπηκοότητας.

Οι ευρωπαϊκές «ταυτότητες», όσο το δυνατόν περισσότερο, πρέπει να αναγνωριστούν και να οδηγήσουν στα κοινά ενδιαφέροντα και στις αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό πολιτικό επίπεδο. Έτσι θα δημιουργηθούν τα αυθεντικά μηνύματα και θα παρακινηθούν προς την ευρωπαϊκή δημοκρατική δέσμευση μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών.

Το πρόγραμμα παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα Το πρόγραμμα παρουσιάζεται στην ιστοσελίδαwww.europe-now-or-never.org. Είστε ευπρόσδεκτοι να την επισκεφθείτε και να πάρετε μέρος στο Forum που δημιουργείται. Είστε ευπρόσδεκτοι να την επισκεφθείτε και να πάρετε μέρος στο Forum που δημιουργείται.

Είναι τόσο σημαντικό ιδιαίτερα τώρα να βελτιώνουν οι λαοί τις ικανότητες τους και να αναμειγνύονται όσο το δυνατόν περισσότερο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι δραστηριότητες του project προσπαθούν να καταστήσουν τους ανθρώπους ενήμερους για τις πιθανότητες που έχουν μακροπρόθεσμα, σ’ ένα ειρηνικό και βιώσιμο μέλλον. Είναι σημαντικό:

  • να προωθήσουν και να διαδώσουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • να φέρουν τους πολίτες πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα όργανα τους και τους θεσμούς της

Εταίροι

A/ACOUNTRYORGANISATION
1GermanyESTA Bildungswerk, Bad Oeynhausen
2RomaniaFundaţia Romano-Germana Timisoara
3GreeceDIAN-Training and Management Activities

eu_flag_europe_for_citizens_en pcandpen eacea