Η Θάλασσά μας

MareNostrum

Η Θάλασσά μας.
ProgrammeLifelong Learning Programme
Sub-programme Leonardo da Vinci – Pilot Project
Project Title Mare Nostrum
Project Acronym MARE NOSTRUM
Project Number 2005 [ES/057B7F/PP-149363]
Duration 24 months
Start – End 1/10/2005 – 30/09/2007
Contracting Organization Diputation Provincial de Huelva, Spain
Websitehttp://marenostrum.sigadel.com/

Στόχοι

  1. Να συγκεντρωθούν πληροφορίες για την υφιστάμενη εκπαίδευση των ψαράδων στις χώρες Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Δανία, Αγγλία (Σκωτία), Ελλάδα.
  2. Να συγκεντρωθούν πληροφορίες για τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν σε κάθε μία από τις παραπάνω χώρες και τις ιδιαιτέρας ανάγκες εκπαίδευσης που προκύπτουν.
  3. Να διαμορφωθεί ένα κοινά αποδεκτό .training programme, το οποίο θα αποτελέσεις τον πυρήνα, πάνω στον οποίο θα προστεθούν στοιχεία εκπαίδευσης που θα καλύπτουν τις ανάγκες κάθε χώρας.
  4. Να παραχθεί το βασικό εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή βιβλίου ή CD ή DVD.
  5. Να προταθεί το training programme στην ευρωπαϊκή επιτροπή.
  6. Να προωθηθεί το εκπαιδευτικό σχέδιο προς εφαρμογή στα κράτη μέλη

Εμπλεκόμενοι φορείς

Φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που έχουν σχέση

  • με την αλιεία και τους αλιείς
  • με την Δια Βίου Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΤΑΙΡΟΙ

A/ACOUNTRYORGANISATION
1SpainDIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA
2SpainESCUELA DE F.P. NAUTICO PESQUERA DE HUELVA
3DenmarkEURO INFO CENTRE VIBORG
4DenmarkNORDVESTJYSK UDDANNELSESCENTER (NVU)
5GreeceDIAN-Training and Management Activities
6FranceCHAMBRE DE COMERSE & D’INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE (CCIMP)
7ItalyCONERO RES
8United KingdomEURO INFO CENTRE INVERNESS
9United KingdomFISH INDUSTRY ASSOCIATION (HIGHLANDS & ISLANDS)


flag_LLP
pcandpen eacea