MobiProEU-2015

The Job of my Life (MobiPro-EU)

Επαγγελματικό επιδοτούμενο πρόγραμμα για την υποστήριξη της κινητικότητας και της σταδιοδρομίας των νέων που ενδιαφέρονται για την επαγγελματική τους εκπαίδευση στη Γερμανία.

mobipro_Eu_logo1. Γενικές Πληροφορίες

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Γερμανίας προωθεί την κινητικότητα των νέων πολιτών της ΕΕ στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Το ειδικό πρόγραμμα “The Job of my Life” έχει ως στόχο να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη και την εξασφάλιση ειδικευμένου εργασιακού δυναμικού στη Γερμανία. Μέσω μιας στοχευόμενης στήριξης, νέοι πολίτες της ΕΕ, από 18 έως 27 ετών, οι οποίοι είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου,  θα μπορούν να ολοκληρώσουν με επιτυχία την επαγγελματική τους κατάρτιση στην Γερμανία, στον τομέα που θα επιλέξουν.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα τύχουν υποστήριξης από τη Γερμανική κυβέρνηση ώστε:

α) Να αποκτήσουν την απαραίτητη γλωσσική εμπειρία που θα τους επιτρέψει να παρακολουθήσουν χωρίς πρόβλημα Επαγγελματικές Σπουδές στη Γερμανία.

β) Να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία εργαζόμενοι παράλληλα με τις σπουδές τους σε εργασία συναφή με τις σπουδές τους.

γ) Να τύχουν υποστήριξης σε ατομικό επίπεδο για τη καλύτερη ένταξη τους στη τοπική κοινωνία.

Τα μαθήματα Γερμανικής Γλώσσας προσφέρονται στους συμμετέχοντες δωρεάν και πραγματοποιούνται σε δύο φάσεις:

Φάση 1η στην Ελλάδα: Διάρκεια περίπου 5 μήνες, καθημερινή διδασκαλία 5-6 ώρες, με στόχο οι συμμετέχοντες να φθάσουν σε επίπεδο γνώσεων Γερμανικής Γλώσσας Β1.

Φάση 2η στη Γερμανία: Διάρκεια 6 εβδομάδες, με στόχο να βελτιώσουν το επίπεδο των Γερμανικών τους. Παράλληλα θα ξεκινήσει η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα που επέλεξαν.

Κατά τη διάρκεια της Φάσης 1 οι συμμετέχοντες θα κληθούν σε προφορική (skype) συνέντευξη από εταιρείες που θα θελήσουν να τους απασχολήσουν σε πρακτική εξάσκηση.

Οι συμμετέχοντες θα αμείβονται, καθ’ όλη την περίοδο των σπουδών τους στη Γερμανία και της πρακτικής άσκησης, με το ποσό  818,00 € τον μήνα, προκειμένου να εξασφαλίσουν την διαβίωσή τους. Η χρηματοδοτική στήριξη θα αυξηθεί κατά 130,00 €/ μήνα για κάθε παιδί, που ο συμμετέχων ή η συμμετέχουσα θα φροντίζει στη Γερμανία.

Τα έξοδα ταξιδίου για τη συνέντευξη αν αυτή πραγματοποιηθεί στη Γερμανία, καθώς και ένα ταξίδι στην χώρα προέλευσης ανά εξάμηνο θα καλυφθούν από το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα The Job of my Life υλοποιείται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας από την DIAN GLOBAL EDUCATION (DGE) και τη DIAN – Training and Management Activities σε συνεργασία με Γερμανικούς και Ελληνικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

2. Η διαδικασία συμμετοχής Ελλήνων ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα

Η διαδικασία συμμετοχής Ελλήνων ενδιαφερομένων στο Πρόγραμμα απαιτεί τα εξής βήματα:

 • Αιτήσεις εγγραφής μέχρι στην Ελλάδα (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). Η ημερομηνία είναι δυνατόν να παραταθεί. Οι ημερομηνίες υποβολής ανακοινώνονται τον Οκτώβριο.
 • Οριστικοποίηση της λίστας των συμμετεχόντων μετά την έγκριση υλοποίησης του Προγράμματος από τις αρμόδιες Γερμανικές Αρχές.
 • Προκαταρκτικά εισαγωγικά μαθήματα (στην Ελλάδα).
 • Μαθήματα Γερμανικής Γλώσσας από επίπεδο αρχαρίων μέχρι το επίπεδο Β1 (στην Ελλάδα).
 • Συνέντευξη στη Γερμανία ή μέσω skype για την εξεύρεση εταιρείας που θα εξασφαλίσει την επαγγελματική εμπειρία.
 • Εξέταση προόδου στη Γερμανική Γλώσσα. Μόνο όσοι πετύχουν τουλάχιστον 60% στην εξέταση αυτή θα μπορούν να συνεχίσουν στη Γερμανία.
 • Μαθήματα Γερμανικών στη Γερμανία και πρακτική άσκηση.
 • Έναρξη μαθημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και παράλληλα έναρξη εργασίας για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας από το Φθινόπωρο (στη Γερμανία).
3. Οι τομείς επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στους παρακάτω τομείς επαγγελματικής εκπαίδευσης.

 • Μηχανικός Βιομηχανίας
 • Μηχανικός Κατασκευών
 • Τεχνίτης Οικοδομικών Εργασιών
 • Ηλεκτρολόγος
 • Ηλεκτρονικός (Ενέργεια και Οικοδόμηση)
 • Μηχανικός Κλιματισμού και Θέρμανσης
 • Υδραυλικός
 • Ξυλουργός
 • Υπεύθυνος Αποθήκης
 • Νοσηλευτής Γηροκομείου
 • Ξενοδοχειακή και Επαγγελματική Εστίαση
 • Μαγειρική
 • Πωλητής
 • Κηπουρός
 • Αρτοποιός
 • Κομμωτής
 • Κρεοπώλης
 • Ζαχαροπλάστης
 • Τεχνίτης Μετάλλων
 • Μηχανικός Αυτοκινήτων
 • Πωλητής Τροφίμων
 • Τεχνολόγος Η/Υ
 • Ζωγράφος
 • Βοηθός Οδοντιάτρου
 • Τεχνολόγος Τροφίμων
 • Νηπιαγωγός

Η οριστική λίστα θα ανακοινωθεί μετά την έγκριση από την Γερμανική κυβέρνηση.

4. Παροχές του Προγράμματος:
 • Τριετής Επαγγελματική Εκπαίδευση (στη Γερμανία)
 • Απασχόληση για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (στη Γερμανία)
 • Ασφαλιστική κάλυψη
 • Μηνιαία αμοιβή για κάλυψη προσωπικών εξόδων (818,00 ευρώ) κατά τη διάρκεια των σπουδών στη Γερμανία
 • Έξοδα ταξιδιού Ελλάδα – Γερμανία – Ελλάδα
 • Δωρεάν διδασκαλία Γερμανικών στην Ελλάδα και τη Γερμανία 
5. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

Ιστότοπος Προγράμματος

Ενημερωτικό Εγχειρίδιο

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους του Προγράμματος στην Ελλάδα, καθημερινά 10:00 – 17:00 στο τηλέφωνο 2108253933 ή να στείλετε email στο pmdian@otenet.gr.

6. Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα The Job of my Life 2015-2016.

Προσωπικά Στοιχεία:

Όνομα

Επίθετο

Ημερομηνία γέννησης

Τόπος γεννήσεως

Υπηκοότητα

Email επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Σταθερό

Κινητό

Διεύθυνση κατοικίας

Πόλη

Γραμματικές γνώσεις:

 Απόφοιτος/η Λυκείου Απόφοιτος/η ΙΕΚ Πτυχιούχος ΤΕΙ Πτυχιούχος ΑΕΙ

Ξένες Γλώσσες:

 Αγγλικά Αρχάριος Προχωρημένος

 Γερμανικά Αρχάριος Προχωρημένος

 Γαλλικά Αρχάριος Προχωρημένος

Άλλη, παρακαλώ προσδιορίστε

Τομείς Εκπαίδευσης:

Επιλέξτε 3 από τους παρακάτω τομείς εκπαίδευσης που σας ενδιαφέρουν:
 Μηχανικός Βιομηχανίας Μηχανικός Κατασκευών Τεχνίτης Οικοδομικών Εργασιών Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρονικός (Ενέργεια και Οικοδόμηση) Μηχανικός Κλιματισμού και Θέρμανσης Υδραυλικός Ξυλουργός Υπεύθυνος Αποθήκης Νοσηλευτής Γηροκομείου Ξενοδοχειακή και Επαγγελματική Εστίαση Μαγειρική Πωλητής Κηπουρός Αρτοποιός Κομμωτής Κρεοπώλης Ζαχαροπλάστης Τεχνίτης Μετάλλων Μηχανικός Αυτοκινήτων Πωλητής Τροφίμων Τεχνολόγος Η/Υ Ζωγράφος Βοηθός οδοντίατρου Τεχνολόγος τροφίμων Νηπιαγωγός

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό: captcha

 

logo1logo22