MobiProEU – 2014

Επαγγελματικό επιδοτούμενο πρόγραμμα για την υποστήριξη της κινητικότητας και της σταδιοδρομίας των νέων ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την επαγγελματική τους εκπαίδευση στη Γερμανία (Mobipro-ΕΕ)

The Job of my Life

jobofmylifeΤο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Γερμανίας προωθεί την κινητικότητα των νέων πολιτών της ΕΕ στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Το ειδικό πρόγραμμα “Job of my Life” έχει ως στόχο να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη και την εξασφάλιση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού στη Γερμανία. Μέσω μιας στοχευμένης στήριξης, νέοι πολίτες της ΕΕ από 18 έως 27 ετών, οι οποίοι είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου,  θα μπορούν να ολοκληρώσουν με επιτυχία την επαγγελματική τους κατάρτιση στην Γερμανία στον τομέα που θα επιλέξουν.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα τύχουν υποστήριξης από τη Γερμανική κυβέρνηση ώστε να αποκτήσουν την απαραίτητη γλωσσική επάρκεια που θα τους επιτρέψει να παρακολουθήσουν χωρίς πρόβλημα τις σπουδές τους. Θα τύχουν επίσης κοινωνικής υποστήριξης και πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ώστε να επιτύχουν κοινωνικά και επαγγελματικά.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εξυπηρετήσει επαγγελματική εκπαίδευση και  μαθητεία στη Γερμανία με επιτυχία. Οι συμμετέχοντες  θα έχουν γλωσσική, πρακτική και κοινωνική υποστήριξη/εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων της γερμανικής γλώσσας σε Ελλάδα και Γερμανία θα ξεκινήσει η πρακτική εκπαίδευση για έξι εβδομάδες, κατά τη διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το επάγγελμα της εκπαίδευσής τους στην εταιρία που θα τους προσλάβει.

Κατά τη διάρκεια της εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας οι συμμετέχοντες θα κληθούν σε συνέντευξη στις ενδιαφερόμενες εταιρίες.

Οι συμμετέχοντες θα αμείβονται καθ’ όλη την περίοδο των σπουδών τους και της πρακτικής άσκησης με το ποσό  818, – € τον μήνα, προκειμένου να εξασφαλίσουν την διαβίωσή τους. Η χρηματοδοτική στήριξη θα αυξηθεί κατά 130, – €/ μήνα για κάθε παιδί, που ο συμμετέχων ή η συμμετέχουσα θα φροντίζει στη Γερμανία.

Τα έξοδα ταξιδίου για τη συνέντευξη καθώς και ένα ταξίδι στην χώρα προέλευσης ανά έτος θα καλυφθούν από το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα The Job of my Life υλοποιείται στην Ελλάδα από την DIAN GLOBAL EDUCATION (DGE) η οποία συνεργάζεται με Γερμανικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Η DGE υλοποιεί το πρόγραμμα στη βόρεια Ελλάδα με τη συνεργασία εκπαιδευτικών οργανισμών.

Η διαδικασία συμμετοχής Ελλήνων ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

 • Αιτήσεις εγγραφής μέχρι 15/4/2015 (στην Ελλάδα)
 • Οριστικοποίηση της λίστας των συμμετεχόντων μετά την έγκριση υλοποίησης του Προγράμματος από τις Γερμανικές αρμόδιες Αρχές
 • Προκαταρκτικά εισαγωγικά μαθήματα 10/1/2015 (στην Ελλάδα)
 • Μαθήματα Γερμανικής Γλώσσας από επίπεδο αρχαρίων μέχρι το επίπεδο Β1, 1/12/2014 ή 5/1/2015 – τέλος Μαίου (στην Ελλάδα)
 • Συνέντευξη στη Γερμανία για την εξεύρεση εταιρείας που θα εξασφαλίσει την επαγγελματική εμπειρία (Απρίλιος 2015)
 • Εξέταση προόδου στη Γερμανική Γλώσσα στο τέλος Μαίου 2015. Μόνο όσοι πετύχουν τουλάχιστον 60% στην εξέταση αυτή θα μπορούν να συνεχίσουν στη Γερμανία
 • Μαθήματα Γερμανικών στη Γερμανία και πρακτική άσκηση από Ιούνιος – Ιούλιος 2015
 • Έναρξη μαθημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και εργασίας για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας από 1/8/2015 ή 1/9/2015 (στη Γερμανία)

Οι τομείς επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι:

 • Μηχανικός Βιομηχανίας
 • Μηχανικός Κατασκευών
 • Τεχνίτης Οικοδομικών Εργασιών
 • Ηλεκτρολόγος
 • Ηλεκτρονικός (Ενέργεια και Οικοδόμηση)
 • Μηχανικός Κλιματισμού και Θέρμανσης
 • Υδραυλικός
 • Ξυλουργός
 • Υπεύθυνος Αποθήκης
 • Νοσηλευτής Γηροκομείου
 • Ξενοδοχειακή και Επαγγελματική Εστίαση
 • Μαγειρική
 • Πωλητής
 • Κηπουρός
 • Αρτοποιός
 • Κομμωτής
 • Κρεοπώλης
 • Ζαχαροπλάστης
 • Τεχνίτης Μετάλλων
 • Μηχανικός Αυτοκινήτων
 • Πωλητής Τροφίμων
 • Τεχνολόγος Η/Υ

Παροχές του Προγράμματος:

 • Τριετής Επαγγελματική Εκπαίδευση (στη Γερμανία)
 • Απασχόληση για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (στη Γερμανία)
 • Ασφαλιστική κάλυψη
 • Μηνιαία αμοιβή για κάλυψη προσωπικών εξόδων (818,- ευρώ) κατά τη διάρκεια των σπουδών στη Γερμανία
 • Έξοδα ταξιδιού Ελλάδα – Γερμανία – Ελλάδα
 • Δωρεάν διδασκαλία Γερμανικών στην Ελλάδα και τη Γερμανία

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

http://www.thejobofmylife.de/en/faqs.html

Προσοχή: Η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα που σας παρουσιάζουμε θα τύχει της χρηματοδότησης από τη Γερμανική Κυβέρνηση.

 

mobipro

MobiProEU – 2014

Subsidised vocational training programme for the support of mobility and the career of young individuals interested in a professional education in Germany (Mobipro-EU)

The Job of my Life

jobofmylife-300x78The Federal Ministry of Labour and Social Affairs of Germany promotes the mobility of young EU citizens in the European labour market. The specialized programme, “Job of My Life”, aims to contribute towards a decrease in unemployment among young Europeans and ensure the availability of a specialized labour force in Germany. Through a targeted support programme, young EU citizens aged from 18 to 27, who are at least high school graduates, will be able to successfully complete their vocational training in Germany, in an area of their choice.

Participants in the programme will enjoy the support of the German state, in order to acquire sufficient language skills, which will enable them to follow and complete the programme. Participants will also benefit from social support and practical training during their studies, in order to be able to successfully address both social and professional matters.

The aim of the programme is to facilitate the vocational training and related studies in Germany. During the course of the programme, participants will benefit from language, practical as well as social training and support.

The successful completion of German language courses in Greece and Germany will be followed by a six-week work placement, during which participants will have the opportunity to become acquainted with the profession in which they will be trained, by the company that will employ them.

During their German language training, the participants will be invited to interviews with interested companies.

During the entire course of their studies and work placements, participants will receive a monthly income of €818 to cover living costs. An additional allowance of €130/month shall be offered for any dependent child under the participant’s care in Germany.

Travel expenses for the interview, as well as the cost of one round trip to the participant’s home country every year, will be covered by the Programme.

The ‘Job of my Life’ programme is implemented in Greece by DIAN GLOBAL EDUCATION (DGE), in collaboration with German educational institutions. DGE implements the programme also in Northern Greece, in collaboration with local educational service providers.

The process for Greek residents to participate in the programme consists of the following steps:

 • Application period: from 01/10/2014 until 20/12/2014 (in Greece).
 • Finalisation of the list of participants.
 • Preliminary introductory courses: from 15/11/2014 until 30/12/2015 (in Greece).
 • German language courses from beginner level up to B1 level: 10/1/2014 – 30/05/2015 (in Greece).
 • Interviews with companies in Germany for securing a work placement.
 • German language progress examination: 29/05/2015. The minimum passing grade, enabling candidates to continue with the next stage of the programme in Germany, is 60%.
 • German language courses and practical training in Germany: 01/06/2015 – 12/07/2015
 • Commencement of vocational training courses and employment for aquiring professional experience: 01/08/2015 or 01/10/2015 (in Germany).

The vocational training shall cover the following sectors/professions:

 • Industrial engineering
 • Construction engineering
 • Electricians
 • Plumbing
 • Carpentry
 • Warehouse management
 • Nursing
 • Tourism professions
 • Hotel and professional catering
 • Culinary profession
 • Sales

The Programme offers:

 • Three-year Vocational Training in Germany
 • Employment for the acquisition of professional experience in Germany
 • Insurance coverage
 • Monthly allowance (€818) for the coverage of personal living costs during the training in Germany
 • Travel expenses (Greece – Germany – Greece)
 • Free German language courses, taking place in Greece and Germany

For more information, please visit the web site:

http://www.thejobofmylife.de/en/faqs.html

Attention: The implementation of the programme is subject to securing the required funding from the German Government.

mobipro