Γείτονες

neighbours

Προώθηση της Χρήσης του Διαδικτύου σε άτομα τρίτης ηλικίας με άξονα τη δημιουργία εικονικών χώρων συνεύρεσης τους, σε ψηφιακές Ευρωπαϊκές γειτονιές.
ProgrammeLifelong Learning Programme
Sub-programme Socrates – Grundtvig 1
Project Title Promoting internet literacy of elderly people by creating virtual places to come together with European neighbours
Project Acronym NEIGHBOURS
Project Number 230147-CP-1-2006-1-SK-Grundtvig-G1PP
Duration24 months
Start – End 1/10/2006 – 30/09/2008
Contracting Organization Euro-Projectservice, Slovakia
Websitewww.neighbours.spsa.sk

Το πρόγραμμα “Neighbours” [«Γείτονες»] έχει διάρκεια 24 μήνες (2006 – 2008) και στοχεύει στο να προωθήσει τη χρήση internet μεταξύ ατόμων ηλικίας μεγαλύτερης των 50 ετών, που ζουν είτε στην ύπαιθρο είτε σε μικρές πόλεις, άτομα έχουν μικρή ή καθόλου εμπειρία με υπολογιστές, παρουσιάζοντας τους τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το internet στην επικοινωνία, στην προβολή ιδεών, ενδιαφερόντων και αναγκών.

Στόχοι

 • Να προσφέρει στα άτομα της τρίτης ηλικίας νέες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης
 • Να προωθήσει τη χρήση του internet και την εμπιστοσύνη στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μεταξύ των ατόμων της τρίτης ηλικίας, ώστε να διευκολυνθούν στην καθημερινή τους ρουτίνα
 • Να δημιουργηθούν ομάδες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών με τη χρήση του internet

Κύριες Δραστηριότητες

 • Δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος σχεδιασμένου ειδικά για χρήση από ατομα τρίτης ηλικίας
 • Ισότιμη μάθηση
 • Ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων “wiki” που θα εξυπηρετεί την επικοινωνία μεταξύ των «γειτόνων».

Η μεθοδολογία

Η μέθοδος διδασκαλίας που θα ακολουθηθεί είναι διαφορετική από τα συνήθη μαθήματα υπολογιστών ή internet. Το internet είναι απλώς ένα εργαλείο στα χέρια των συμμετεχόντων στα μαθήματα, ώστε να υλοποιήσουν τους στόχους τους και να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντά τους. Είναι ένα εργαλείο μάθησης.

Η κύρια προσπάθεια είναι να γίνει γνωστός στους συμμετέχοντες ένας νέος τρόπος προσέγγισης των νέων τεχνολογιών με τη βοήθεια της ιστοσελίδας του προγράμματος, θεμάτων που αφορούν προσωπικά στοιχεία, πληροφορίες για θέματα πολιτιστικά και ιστορικά, ανέκδοτα, φωτογραφίες, μουσική, τοπικές ή/και παραδοσιακές συνταγές μαγειρικής, πληροφορίες για της τοπικές κοινότητες κτλ.

Την ιστοσελίδα των «γειτόνων» θα διαχειρίζονται οι συμμετέχοντες και σταδιακά θα εξελιχθεί σε διεθνές βήμα των ατόμων τρίτης ηλικίας, που ζουν στις συμμετέχουσες χώρες, στο οποίο θα παρουσιάζονται θέματα που οι ίδιοι επιλέγουν.

Άνθρωποι και Περιοχές

Θα εκπαιδευτούν περισσότερα από 300 άτομα στις παρακάτω περιοχές:

 • Ζάβαντκα, Σλοβακία
 • Μπρέζνο, Σλοβακία
 • Μπρατισλάβα, Σλοβακία
 • Μαγδεμβούργο, Γερμανία
 • Τιμισοάρα, Ρουμανία
 • Ραντομίρ, Βουλγαρία

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Εξοικείωση των ατόμων τρίτης ηλικίας με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Δημιουργία εικονικής γειτονιάς: ενδυνάμωση της ιδέας της «Ευρωπαϊκής Γειτονιάς» με τη βοήθεια κοινωνικών και πολιτιστικών εταίρων που αναπτύσσονται με βάση το internet
 • Δημιουργία δικτύου Ευρωπαϊκών Οργανισμών που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, και επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής συνεργασίας ανάμεσά τους

Εταίροι

A/ACOUNTRYORGANISATION
1SlovakiaEuro_pro
2BulgariaZNANI Association Sofia
3BulgariaChitalishte Development Foundation
4GermanyVolkssolidaritat Magdeburg
5GermanyEBG- European Association for Vocational and Social Education
6GermanyGerman National Association of Senior Citizens Organisation
7GreeceDIAN-Training and Management Activities
8SlovakiaPartnership of social inclusion Brenzno
9SlovakiaSlovak University of the third Age
10RomaniaCenter for Rural Assistance

flag_LLP

pcandpen eacea