Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  

Tο βιβλίο “Η Ακρόπολη της Αθήνας” είναι το πρώτο μιας σειράς βιβλίων, που αναφέρονται σε αρχαιολογικές περιοχές της χώρας μας.

Δίνει σαφείς πληροφορίες με απλό τρόπο σχετικά με:

  • Την ιστορία της Ακρόπολης και του γύρω χώρου
  • Τα μνημεία που βρίσκονται στον ιερό βράχο
  • Το Μουσείο της Ακρόπολης

Τα κείμενα συμπληρώνονται από επιλεγμένο πλούσιο έγχρωμο φωτογραφικό υλικό και πολύ κατατοπιστικά διαγράμματα. Έτσι το βιβλίο “Η Ακρόπολη της Αθήνας” αποτελεί βιβλίο αναφοράς για μαθητές και χρήσιμο οδηγό του κάθε μη ειδικού επισκέπτη.

Επιστροφή στις Εκδόσεις Εκπαιδευτικού Περιεχομένου