Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ
Η Συλλαβική Μέθοδος Ανάγνωσης  

Mε το δίτομο αυτό έργο υλοποιείται μια νέα μέθοδος διδασκαλίας της ανάγνωσης, η Συλλαβική Μέθοδος. Η μέθοδος αυτή διδάσκεται για μια ολόκληρη σχεδόν δεκαπενταετία στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Μαρασλείου Διδασκαλείου Δ.Ε., όπου μετεκπαιδεύονται δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, και εφαρμόζεται σε πολλά σχολεία της χώρας μας με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Με τη Συλλαβική Μέθοδο δε διδάσκονται ολόκληρες προτάσεις ή λέξεις, όπως συνέβαινε με τις οπτικές ή ολικές μεθόδους που ήδη έχουν εγκαταλειφθεί, ούτε ένα ένα τα γράμματα, όπως με τις φωνητικές ή αναλυτικοσυνθετικές μεθόδους, αλλά συλλαβές. Ως συλλαβές θεωρούνται και τα φωνήεντα. Η Συλλαβική Μέθοδος αποφεύγει πολλά μειονεκτήματα των δυο άλλων ομάδων μεθόδων και οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα με ευκολότερο τρόπο. Η όλη εργασία γίνεται όχι ως “μάθημα”, αλλά ως παιχνίδι. Η αξία της φαίνεται ειδικότερα στα παιδιά με δυσκολίες μάθησης. Η επιστημονική της ανάλυση και στήριξη γίνεται στο βιβλίο του ίδιου συγγραφέα που πρόσφατα κυκλοφόρησε με τον τίτλο: “Διδακτικά Προγράμματα-Για παιδιά με “ειδικές” εκπαιδευτικές ανάγκες”.

Το τεύχος που συνοδεύει το βιβλίο, με τις χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως που περιέχει, βοηθά και τους μη ειδικούς να το χρησιμοποιούν σωστά.

 

Επιστροφή στις Εκδόσεις Εκπαιδευτικού Περιεχομένου