ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ  

Tο βιβλίο αυτό είναι ένα απλό, γραπτό κείμενο που πραγματεύεται τη μορφή, το περιεχόμενο και την εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας. Είναι μια προσπάθεια περι-γραφής του κοινωνικού τοπίου, μια κοινόχρηστη αφορμή για την κατανόηση της κοινωνικής πραγματικότητας που όλοι βιώνουμε καθημερινά.

Πρωταρχικός στόχος αυτής της απόπειρας είναι η εξοικείωση των αναγνωστών, ιδίως των μαθητών Λυκείου, με τον “κοινωνιολογικό τρόπο σκέψης”, ενώ απώτερος σκοπός είναι η γένεση προβληματισμού για τα “κοινωνικά πράγματα”.

Η επιλογή των θεματικών ενοτήτων του βιβλίου έγινε με συγκεκριμένα κριτήρια. Αφενός, τη βασική εννοιολογία της Γενικής Κοινωνιολογίας, αφετέρου τη θεματολογία των διδακτικών βιβλίων Κοινωνιολογίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (στη χώρα μας).

Οι κοινωνιολογικές έννοιες, που περιέχονται στις σελίδες του, αναλύονται με τρόπο συνθετικό, ώστε η κάθε έννοια να συνδέεται συμπληρωματικά με τις άλλες, κι έτσι να γίνεται εφικτή -χωρίς απεραντολογίες- η κατανόηση του κοινωνικού περίγυρου.

 

Επιστροφή στις Εκδόσεις Εκπαιδευτικού Περιεχομένου