Ξεκινώντας από την παραδοχή ότι τα μνημεία ζωντανεύουν με το βλέμμα του επισκέπτη, δημιουργήσαμε αυτό το μικρό βιβλίο, που επιχειρεί ένα ταξίδι στο χρόνο και στοχεύει στη συνοπτική και συνάμα σφαιρική θεώρηση, των θεμάτων που αφορούν στην Κωπαϊδα. Προτείνει μια μακρά περιδιάβαση στο χώρο και το χρόνο. Οργανωμένο σε δύο αυτόνομες θεματικές ενότητες, παρέχει την ελευθερία στον αναγνώστη – επισκέπτη να κινηθεί στο βιβλίο – και το χώρο – με βάση τις δικές του προτιμήσεις. Επιθυμεί να αποτελέσει μια ελκυστική πηγή γνώσης για τον απλό επισκέπτη, αλλά και ένα εργαλείο για το πιο εξειδικευμένο κοινό που θέλει να εμβαθύνει ακόμα περισσότερο με επιλεγμένη βιβλιογραφία. Ακόμη, εφοδιασμένο με άφθονο φωτογραφικό υλικό ελπίζουμε ότι θα αποτελεί συνεχή πρόκληση για περιήγηση στο χώρο και το χρόνο, ευρύτερη και βαθύτερη.

Η παρουσίαση αυτή είναι προϊόν μιας πολύχρονης, συλλογικής και επίπονης προσπάθειας. Στόχος όλων αυτών που εργάστηκαν για την έκδοσή του ήταν η κοινοποίηση των ερευνητικών τους αναζητήσεων στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το τελικό αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος “De Re Industriae 2000” (Φιλανδία – Ελλάς – Ισπανία) για τα μνημεία της Κωπαϊδας. Την επιστημονική τεκμηρίωση είχαν η 1η Εφορεία Νεώτερων Μνημείων και η Θ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ, το Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων και το Ινστιτούτο Μελέτης Τοπικής Ιστορίας και Ιστορίας των Επιχειρήσεων.

 

Επιστροφή στις Εκδόσεις Εκπαιδευτικού Περιεχομένου