ΣΕΙΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Το Ευρώ για την Ευρώπη                     Νομικό Πλαίσιο για την Εισαγωγή του Ευρώ
Περίληψη Περίληψη
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: PROMEURO, Ομάδα Συνεργατών της DIAN  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Πάνος Μήλιος
ISBN 960-7222-30-X  ISBN 960-7222-29-6
Τιμή: 15,00 €  Τιμή: 20,00 €
Ο Ευρωπαίος Πολίτης στο Βέλγιο Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Ευρωπαίος Πολίτης
Περίληψη Περίληψη
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: PROMEURO, Ομάδα Συνεργατών της DIAN  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: PROMEURO, Ομάδα Συνεργατών της DIAN
 ISBN υπό την αιγίδα της Ε.Ε.   ISBN υπό την αιγίδα της Ε.Ε.
 Τιμή: 7,50 €  Τιμή: 7,50 €
Ο Ευρωπαίος Πολίτης στην Ελλάδα Ο Ευρωπαίος Πολίτης στο Ηνωμένο Βασίλειο
Περίληψη Περίληψη
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: PROMEURO, Ομάδα Συνεργατών της DIAN  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: PROMEURO, Ομάδα Συνεργατών της DIAN
 ISBN υπό την αιγίδα της Ε.Ε.   ISBN υπό την αιγίδα της Ε.Ε.
Τιμή: 7,50 €  Τιμή: 7,50 €