Η Ευρωπαϊκή Eνωση και ο Ευρωπαίος Πολίτης

Στα κεφάλαια του βιβλίου “Η Ευρωπαϊκή ‘Ενωση και ο Ευρωπαίος Πολίτης” γίνεται μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία της ενωμένης Ευρώπης, περιγράφεται η σημερινή πραγματικότητα στις χώρες της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης και οι θέσεις της σχετικά με θέματα, όπως η Αγροτική Πολιτική, η Προστασία του Περιβάλλοντος, η Εργασία και η Κοινωνική Ασφάλιση, η Εκπαίδευση κλπ.

Επίσης δίδονται απαντήσεις στα πιο συνηθισμένα ερωτήματα, που απασχολούν τους Ευρωπαίους πολίτες και έχουν σχέση με την ελεύθερη διακίνηση και διαμονή τους σε χώρα της Ε.Ε. που επιθυμούν, το δικαίωμα να σπουδάζουν, να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, να αγοράζουν και να μεταφέρουν είδη για προσωπική χρήση κ.α.

Δίδονται ακόμα πληροφορίες για την προστασία, που παρέχει το κοινοτικό δίκαιο και τις διαδικασίες, που πρέπει να ακολουθήσει ο Ευρωπαίος πολίτης, προκειμένου να καταφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όταν θεωρεί ότι αδικείται από ιδιωτικούς φορείς ή Δημόσιες Αρχές.

Τα στοιχεία, που υπάρχουν στο βιβλίο, αντλήθηκαν από έντυπα, που έχουν κυκλοφορήσει από τις υπηρεσίες της Ε.Ε. και από εκδόσεις ιδιωτών. Κατάλογος της βιβλιογραφίας αυτής παρατίθεται στο τέλος του βιβλίου.

Τέλος, δίδονται διευθύνσεις, από τις οποίες κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πάρει υπεύθυνα λεπτομερείς πληροφορίες για θέματα, που τον απασχολούν.

Επιστροφή στην Σειρά Ευρωπαϊκής Ένωσης