ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο Νόμος 2842/2000 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 207 Α’/27-9-2000) περιλαμβάνει συμπληρωματικά μέτρα των Κανονισμών του Συμβουλίου της Ε.Ε. που ρυθμίζουν τα βασικά θέματα από την εισαγωγή του ευρώ στη χώρα μας. Ο Ν. 2842/2000 είναι νόμος πλαίσιο, αποτέλεσμα συνεργασίας των συναρμόδιων φορέων με την κεντρική νομοπαρασκευαστική επιτροπή που έχει συσταθεί και λειτουργεί στο ΥΠΕΘΟ.

Όπως συμβαίνει συνήθως ορισμένες διατάξεις άρθρων του νόμου τροποποιούνται, αντικαθιστούν ή συμπληρώνουν άρθρα προγενέστερων νόμων, με συνέπεια να καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη η προσπάθεια του αναγνώστη να έχει ολοκληρωμένη εικόνα του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει και αφορά το ευρώ.

Σκοπός του βιβλίου που κρατάτε στα χέρια σας είναι να δώσει στο μελετητή του Νόμου 2842/2000 συγκεντρωμένα τα άρθρα των προγενέστερων νόμων, στους οποίους παραπέμπει, τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και τις αποφάσεις και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έτσι δε θα χρειάζεται να καταφεύγει στη χρονοβόρα διαδικασία της αναζήτησης άλλων πηγών πληροφόρησης.

Αδύνατο σημείο της παρούσας έκδοσης αποτελεί το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνει, όπως είναι φυσικό, τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις Διευκρινιστικές Εγκυκλίους που πρόκειται να εκδοθούν μέσα στο 2001 και θα συμπληρώνουν το Νόμο 2842/2000.

 

Επιστροφή στη Σειρά Ευρωπαϊκής Ένωσης