Ο ΕΥΡΩΠΑΪΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Τα κεφάλαια του βιβλίου “Ο ΕΥΡΩΠΑΪΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ” περιλαμβάνουν πληροφορίες που ενδιαφέρουν κάθε Πολίτη της Ενωμένης Ευρώπης που προτίθεται να εγκατασταθεί στη χώρα αυτή για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι πληροφορίες αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στις χιλιάδες των Ελλήνων πολιτών που, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια σπουδάζουν ή εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεδομένου ότι οι διαφοροποιήσεις έναντι του γενικού ισχύοντος Κοινοτικού Δικαίου είναι αρκετές και σε ορισμένες περιπτώσεις ουσιαστικές.

Επειδή είναι αδύνατο να δίδονται στις λίγες σελίδες του παρόντος εντύπου, με αναλυτικό τρόπο, απαντήσεις σε όλα τα πιθανά ερωτήματα των αναγνωστών, έχουν συμπεριληφθεί χρήσιμες διευθύνσεις από τις οποίες κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αντλήσει όλες τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν και να προμηθευτεί τα σχετικά έντυπα.

Τα στοιχεία που περιέχονται στις σελίδες που ακολουθούν συνελέγησαν από τα επίσημα Κοινοτικά έγγραφα και τις Οδηγίες που ισχύουν την εποχή που ετοιμάστηκε η παρούσα έκδοση.

Επιστροφή στην Σειρά Ευρωπαϊκής Ένωσης