ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το παρόν κείμενο είναι η τρίτη έκδοση ενός βιβλίου, που εκδόθηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 1996. Καλύπτει γεγονότα σχετικά με το ευρώ, μεταξύ των οποίων και τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής των Βρυξελλών που πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 1998 και τη δημιουργία του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 1999.

 

Επιστροφή στη Σειρά Ευρωπαϊκής Ένωσης