ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ – ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Τρωάδες                     Ίων
Περίληψη Περίληψη
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Στέλλα Μαραγκουδάκη  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Στέλλα Μαραγκουδάκη
ISBN 960-7222-41-5  ISBN 960-7222-43-1
Τιμή: 15,00 €  Τιμή: 15,00 €
Ηλέκτρα  Η Ιφιγένεια στη χώρα των Ταύρων
Περίληψη Περίληψη
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Στέλλα Μαραγκουδάκη  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Στέλλα Μαραγκουδάκη
 ISBN 960-7222-45-8   ISBN 960-7222-46-6
 Τιμή: 15,00 €  Τιμή: 15,00 €
Ελένη  Φοίνισσες
Περίληψη Περίληψη
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Στέλλα Μαραγκουδάκη  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Στέλλα Μαραγκουδάκη
 ISBN 960-7222-47-4   ISBN 960-7222-51-2
 Τιμή: 15,00 €  Τιμή: 15,00 €
Ορέστης  Η Ιφιγένεια στην Αυλίδα
Περίληψη Περίληψη
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Στέλλα Μαραγκουδάκη  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Στέλλα Μαραγκουδάκη
 ISBN 960-7222-48-2  ISBN 960-7222-52-0
 Τιμή: 15,00 €  Τιμή: 15,00 €
Βάκχες Κύκλωπας
Περίληψη Περίληψη
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Στέλλα Μαραγκουδάκη ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Στέλλα Μαραγκουδάκη
 ISBN 960-7222-50-4 ISBN 960-7222-50-4
 Τιμή: 15,00 €  Τιμή: 15,00 €

 

Προηγούμενη σελίδα